I Know You Want to Cry All Night

råder er att lyssna på katarina wennstams sommarprat och påminnas om att trots me too och samtyckeslagen så har vi fortfarande en lång jävla väg kvar.. polisens resurser måste omfördelas och framförallt MÅSTE mäns våld mot kvinnor få ett slut.
Allmänt | |
Upp